High-tech light
High-tech light

Staff Corner

January 2019

January 2019

February 2019

February 2019

March 2019

March 2019

April 2019

April 2019

May 2019

May 2019

January  2018

January 2018

February 2018

February 2018

March 2018

March 2018

April 2018

April 2018

May 2018

May 2018

January  2017

January 2017

February 2017

February 2017

March 2017

March 2017

April 2017

April 2017

May 2017

May 2017

2023年度最高科技獎

2023年度最高科技獎

2023年度科技進(jìn)步一等獎

2023年度科技進(jìn)步一等獎

2023年度科學(xué)進(jìn)步二等獎

2023年度科學(xué)進(jìn)步二等獎

2023年度精英獎

2023年度精英獎

2023年度優(yōu)秀班組

2023年度優(yōu)秀班組

2023年度優(yōu)秀黨員

2023年度優(yōu)秀黨員

2023年勞動(dòng)模范

2023年勞動(dòng)模范

2022精英

2022精英

2021精英

2021精英

2020精英

2020精英

2022科技進(jìn)步一等獎

2022科技進(jìn)步一等獎

2021科技進(jìn)步一等獎

2021科技進(jìn)步一等獎

2020科技進(jìn)步一等獎

2020科技進(jìn)步一等獎

20220最高科學(xué)技術(shù)一等獎

20220最高科學(xué)技術(shù)一等獎

2022班組

2022班組

2021班組

2021班組

2020班組

2020班組

2022優(yōu)秀黨員

2022優(yōu)秀黨員

2022勞模

2022勞模

2021勞模

2021勞模

2020勞模

2020勞模

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

圖片名稱(chēng)

乳源基地舉行2016年度保安技能比武大賽

圖片名稱(chēng)

湖北宜昌基地朱英偉同志榮獲“全國勞動(dòng)模范”稱(chēng)號

圖片名稱(chēng)
圖片名稱(chēng)

2017-2018東陽(yáng)光科技工作暨年度總結表彰大會(huì )